O obci

letecký pohled na obec
Radostov - menší vesnička ležící 12 km západně od Hradce Králové, byla založena na vymýcené lesní půdě v 11. - 12. století. Jako v mnoha okolních obcích i tady stávala dřevěná tvrz s poplužním dvorem, ale jména jejich prvních majitelů upadla v zapomnění. Nejstarší zápis o místním zemanstvu pochází z r. 1395, kdy vesnici vlastnil Aldyk z Radostova. Od r. 1663 drželi Radostov Harrachové, kteří jej připojili ke stěžerskému panství a jimž zůstal až do zrušení roboty.
letecký pohled na obec
Po válce byly postupně vyasfaltovány komunikace do okolních vesnic (Libčan a Radíkovic), dále byla postavena autobusová čekárna, obnoveno veřejné osvětlení a instalováno rozhlasové zařízení.

V letech 1970 - 1977 vybudovali občané hasičskou zbrojnici, národní výbor a prodejnu potravin.
V období od r. 1985 až do r. 1992 byla obec sloučena s obcí Libčany. V této době se mj. provedla generální oprava rozvodů elektrické energie, veřejného osvětlení a rozhlasu. O 6 let později proběhla celková plynofikace obce.
letecký pohled na obec
Radostov má v současné době kolem 110 obyvatel. V roce 2000 byla provedena obnova střechy hasičské zbrojnice a prodejny potravin, která byla po půlroční přestávce na jaře 2002 opět otevřena. V červnu roku 2003 byl schválen znak a prapor obce. 8.října 2003 byl pak znak a prapor udělen předsedou PSP rozhodnutím č. 23/2003.
Autobusové spojení (přepravu zajišťuje: AP Tour - dopravní spol. s r.o.) na lince Hradec Králové - Nový Bydžov umožňuje dopravu nejen dětem do školy a školky, ale i ostatním občanům k lékaři či do zaměstnání ve střediskové obci Libčany.
Mapa