Obecně závazné vyhláškyVyhlášky a nařízení obce
Poř.č.  Název  Platnost od  Poznámka

1  Obecně závazná vyhláška č.1/2014, O odpadech  1.1.2015  Ruší se obecně závazná vyhláška 2/2012 ze dne 30.11.2011.